Gmina Borek Borek Wlkp
Gmina Gostyń Gostyń
Gmina Krobia Krobia
Gmina Pępowo Pępowo
Gmina Piaski Piaski
Gmina Pogorzela Pogorzela
Gmina Poniec Poniec

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski Powiatu Gostyńskiego na rok 2018 FORMULARZ DO GŁOSOWANIA

.
Prosimy o wybranie maksymalnie 3 projektów poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie oznaczonej „WYBÓR”.
LP. NAZWA PROJEKTU i LOKALIZACJA ORIENTACYJNY KOSZT WYBÓR
1 Po pierwsze bezpieczeństwo – budowa ciągu pieszo–rowerowego w ciągu ul. Jutrosińskiej w Krobi, od ul. Nowej do ul. Wiosennej. 200 000,00 PLN
2 Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 4087P z drogą gminną w kierunku - Zalew Jeżewo. 55 000,00 PLN
3 Przebudowa istniejącego chodnika w miejscowości Karolew usytuowanego wzdłuż drogi powiatowej nr 4087P Borek Wlkp. – Pogorzela. 45 000,00 PLN
4 Przebudowa istniejącego chodnika w miejscowości Koszkowo, w ciągu drogi powiatowej nr 4946P. 102 000,00 PLN
5 Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 4087P w miejscowości Borek Wlkp. 200 000,00 PLN
6 Przebudowa drogi powiatowej nr 4943P Strzelce Wielkie – Strzelce Małe polegająca na budowie parkingu przy cmentarzu parafialnym. 50 000,00 PLN
7 Razem i pokoleniowo o lepsze i piękniejsze jutro – rekultywacja parku przy DPS Chumiętki. 91 230,30 PLN
8 Bieżnia lekkoatletyczna 100 m oraz rozbieg i zeskok do skoku w dal - Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu. 200 000,00 PLN
9 Budowa chodnika w Starym Gostyniu. 25 000,00 PLN
Dane głosującego:
 • Oświadczenie: Niniejszym oświadczam, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego na 2018 r.

  Uwaga: po zakończeniu procesu wyboru projektów wypełnione karty oraz udostępnione dane osobowe zostaną zniszczone.

  Zasady głosowania:
  • 1. W głosowaniu może uczestniczyć każdy mieszkaniec Powiatu Gostyńskiego, który ukończył 16 rok życia.
  • 2. Każdy głosujący może złożyć tylko jedną kartę głosowania niezależnie od jej formy.
  • 3. Warunki ważności głosu:
   • 1) wybór maksymalnie 3 zadań do realizacji poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie znaczonej „WYBÓR” w wierszu opisującym wybrane zadanie;
   • 2) podanie imienia, nazwiska, adresu i nr PESEL;
   • 3) złożenie podpisu – nie dotyczy głosowania poprzez aplet zainstalowany na stronie internetowej Powiatu Gostyńskiego;
   • 4) złożenie oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych.
  • 4. Głos uważa się za nieważny w przypadku:
   • 1) wyboru więcej niż 3 zadań;
   • 2) braku danych identyfikujących głosującego;
   • 3) nieczytelnych danych identyfikujących głosującego;
   • 4) niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   • 5) oddanie więcej niż jedną kartę do głosowania.
 • Godziny urzędowania

  Starostwo Powiatowe
  pon. od 800 do 1600
  wt. - pt. od 700 do 1500
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 256
  Wydział Komunikacji
  pon. od 830 do 1530
  wt. - pt. od 730 do 1430
  63-800 Gostyń
  ul. Wrocławska 154
 • Obsługa Klienta

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 65 575 25 53
  starostwo@gostyn.pl
  Sekretariat Starosty
  tel. 65 572 26 63 /
  65 575 25 13
  fax. 65 572 31 46
  kancelaria@powiat.gostyn.pl