Drukuj

Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Piątek, 16 października 2009 roku

 

 

Dyplomy i listy gratulacyjne wręczone zostały dyrektorom i nauczycielom ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gostyńskiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne.

 

Zarząd Powiatu Gostyńskiego wyróżnił:

 1. Macieja Marcinkowskiego - Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu,
 2. Krzysztofa Rybkę - Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli,
 3. Piotra Radojewskiego - Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu,
 4. Małgorzatę Wika – Konieczną- Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu,
 5. Bożenę Ryczkowską - Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu,
 6. Krystynę Piasecką - Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gostyniu.

Wśród nagrodzonych nauczycieli przez Zarząd Powiatu Gostyńskiego znaleźli się:

 1. Justyna Niedziela – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu,
 2. Ewa Wasielewska – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu,
 3. Wanda Langiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zawodowych w Krobi,
 4. Barbara Sprutta– nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi,
 5. Agnieszka Dudkiewicz – Kostka – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Pogorzeli,
 6. Agnieszka Matysiak – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu,
 7. Jacek Kasperski - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu,
 8. Maria Marciniak – nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu,
 9. Zbigniew Ptak – nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu,
 10. Alicja Kuźnia - nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu,
 11. Agnieszka Woźnica – nauczyciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej .

 

Na uroczystości uhonorowani zostali także uczniowie z terenu Powiatu Gostyńskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne.

 

Nagrodę Zarządu  Powiatu Gostyńskiego otrzymali:

 1. Juliusz Szajek –absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu,

 2. Aleksandra Sokołowska – absolwentka Zespołu Szkoł Ogólnokształcących w Gostyniu.

 

Listy gratulacyjne wręczono także uczniom, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród nich znaleźli się:

 1. Agnieszka Miler - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu,

 2. Ewelina Drukarczyk - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli,

 3. Patryk Kaczmarek - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli,

 4. Marzena Matula - Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu,

 5. Katarzyna Łabęda - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi,

 6. Joanna Jurkowska - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi,

 7. Piotr Tomaszewski- Zespól Szkół Rolniczych w Grabonogu.

 

Wyróżniono także Pana Lecha Bema dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi, który otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

 

Uwieńczeniem całej uroczystości były wspaniałe koncerty uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jozefa Zaidlera w Gostyniu.

drukuj prześlij

Czytaj również

 • Program modernizacji bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych

  Poniedziałek, 29 lipca 2013 roku

  W dniu 10 lipca 2013 r. uchwałą Zarządu Powiatu Gostyńskiego został przyjęty Program modernizacji bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gostyńskiego w latach 2014 – 2019. Punktem wyjścia do opracowania Programu modernizacji była dokonana przez dyrektorów szkół inwentaryzacja potrzeb inwestycyjnych, modernizacyjnych/remontowych oraz doposażenia pracowni zawodowych i dydaktycznych, co związane jest z reformą kształcenia zawodowego.

  czytaj całość
 • Wyniku naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

  Czwartek, 25 lipca 2013 roku

  W roku szkolnym 2013/2014 do szkół prowadzonych przez powiat gostyński uczęszczać będzie do klas pierwszych 677 uczniów, co umożliwiło utworzenie 24 oddziałów.  Spośród uczniów dokonujących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej na naukę w liceum ogólnokształcącym zdecydowało się 225, w technikum 193 oraz w zasadniczej szkole zawodowej 259.

  czytaj całość