Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku

„Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2025” - konsultacje

Starosta Gostyński zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2025”. Informujemy, że konsultacje odbędą się w dniach od 21 stycznia 2019 r. do 28 stycznia 2019 r.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, zainteresowane instytucje  i organizacje do składania uwag do projektu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Projekt „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2025” jak i formularz zgłaszania uwag są dostępne w wersji elektronicznej poniżej w załącznikach do ogłoszenia, na stronie www.pcpr-gostyn.info a także w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8 pok. nr  203 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

  • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy lucynanowak@gostyn-pcpr.info
  • faksem na nr 655727528
  • drogą korespondencyjną na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ul. Wrocławska 8 63-800 Gostyń z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - Strategia”
  • bezpośrednio w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8 pok. nr  203 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2019 r.

Strategia rozwoju problemów społecznych Powiatu Gostyńskiego na lata 2019-2025

Formularz zgłaszania uwag

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies