Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 14 maja 2021 roku

Konkurs dla uczniów - „Pomagamy”


Fundacja Honor Pomagania ogłasza konkurs: „Pomagamy”

Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zadaniem konkursowym jest opisanie i udokumentowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami,, przeprowadzenie lekcji uświadamiającej (nauczyciel + klasa) problemy osób z niepełnosprawnościami (fotorelacja – 3,4 zdjęcia) oraz wykonanie plakatu dowolną techniką plastyczną (wymiary 50cmx70cm) zachęcającego do pomocy osobom z niepełnosprawnościami. W działania te mogą być zaangażowane całe klasy lub pojedyncze osoby.

Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie do 7 dniowego pobytu (6 noclegów) w Zakopanem w Hotelu PRL w roku szkolnym 2021/2022, w wyznaczonym przez fundację terminie (czerwiec 2021r. - październik 2021r.)

Więcej informacji:

/web/uploads/ckeditor/files/Regulamin%20konkursu%20Pomagamy.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

/web/uploads/ckeditor/files/FORMULARZ%20ZG%C5%81OSZENIOWY%20konkursu%20POMAGAMY.pdf


Opracowanie: Fundacja Honor Pomagania


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies