Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 11 maja 2022 roku

Marszałkowie Województwa na budowie obwodnicy Gostynia


Powstaje największa inwestycja w powiecie gostyńskim – obwodnica drogi wojewódzkiej 434. We wtorek 10 maja Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego odwiedzili Gostyń. Głównym celem było spotkanie informacyjne i wizyta na placu budowy.

Podczas spotkania, którego gospodarzami byli Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, Wójt Piasków Wiesław Glapka,  Marszałek i Wicemarszałek, a także radni powiatu, miasta Gostyń i gminy Piaski, zapoznali się z bieżącymi informacjami na temat trwającej budowy obwodnicy. - To co się dzieje na terenie powiatu gostyńskiego to epokowe wydarzenie dla Gostynia, Piasków, dla powiatu gostyńskiego. Obwodnica przyniesie ulgę naszym mieszkańcom. Z jednej strony to odciążenie dla wszystkich mieszkańców poruszających się w centrum miasta, a z drugiej strony duży impuls dla rozwoju gospodarczego. Ta obwodnica będzie obsługiwać dwa ważne punkty - strefę gospodarczą Gostynia i gminy Piaski - mówił starosta Robert Marcinkowski. Przy okazji przypomniał historyczne momenty, które doprowadziły do tego, że inwestycja stała się realna. Podziękował także wszystkim, którzy mieli wkład w jej powstanie, w tym Marszałkowi i Wicemarszałkowi.

 Piotr Górka, kierownik budowy z firmy STRABAG (głównego wykonawcy) przedstawił aktualne zaawansowanie robót i plany na najbliższe miesiące. Zarówno on, jak i przedstawiciele Zarządu Województwa, odpowiadał również na liczne pytania radnych. Po spotkaniu samorządowcy odwiedzili plac budowy, by przyjrzeć się postępom prac.

- Oto konkretny przebieg obwodnicy Gostynia. Czekaliśmy na ten moment dość długo, ale w końcu jesteśmy na etapie konkretnych prac budowlanych i widzimy już pierwsze efekty – mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. - Z punktu widzenia województwa obwodnica Gostynia – wspólnie z obwodnicą Wronek i Obornik – była traktowana jako pierwszoplanowe zadanie obwodnicowe do wykonania. Inwestycja ta jest szczególnie ważna dla mieszkańców Gostynia, bo widzimy ogromne natężenie ruchu ciężarowego w mieście. Cieszy również to, że naszym śladem poszła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, decydując się na budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 12. Za jakiś czas te dwie obwodnice zostaną spięte w jeden węzeł, co znacząco odciąży ruch tranzytowy. Właśnie o takie kompleksowe rozwiązania w przestrzeni Wielkopolski nam chodzi – dodał Marszałek.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przypomniał z kolei, że budowa obwodnicy Gostynia to obecnie największa inwestycja drogowa realizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. – Jej wartość wynosi bez mała 140 milionów złotych, z czego ponad 100 milionów pochodzi z dofinansowania unijnego w ramach środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostających w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a reszta to wysiłek budżetu województwa – podkreślał Wicemarszałek. I zaznaczył, że obwodnica Gostynia wpisuje się w większe, realizowane przez lata przedsięwzięcie jakim jest rozbudowa drogi nr 434 od Poznania, przez Śrem, po Rawicz.

 

 

Obwodnicy Gostynia będzie miała długość 8,4 km (wraz z drogą łączącą nowy przebieg z istniejącym układem drogowym o długości 1,8 km). Jej początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – Smogorzewo.

Podstawowym celem budowy jest wyprowadzenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym województwa. Inwestycja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, poprawy komfortu życia mieszkańców Gostynia oraz rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego regionu.

Zadanie jest realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstaje w dwóch systemach: główny odcinek obwodnicy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
a odcinek drogi włączający obwodnicę do istniejącego układu komunikacyjnego – w systemie „buduj”. W pierwszym przypadku wykonawca najpierw musiał przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje (w tym decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji ZRID, którą otrzymał w styczniu 2022 r.), a dopiero potem przystąpić do budowy. Natomiast „droga łącząca” została wybudowana w 2019 r.

 

Generalnym wykonawcą realizowanej inwestycji jest STRABAG. Aktualnie prowadzone są prace przy przebudowie kolizji z sieciami teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi
i elektroenergetycznymi. Na przełomie maja i czerwca planowana jest przebudowa kolidującej linii wysokiego napięcia (110kV).

Trwają również roboty ziemne: humusowanie skarp wykopów, budowa nasypów drogowych
i budowa przepustów. Niebawem rozpocznie się układanie pierwszych warstw konstrukcyjnych. Nad Rowem Bodzewskim trwają prace przy budowie mostu i przygotowania do budowy wiaduktu nad drogą krajową nr 12.

Pierwsze roboty bitumiczne zaplanowano na drugą połowę czerwca. W miesiącach letnich planowane jest wykonanie objazdu DK12 na węźle Piaski (z wykorzystaniem nowo budowanych łącznic relacji wschód – zachód) i poprowadzenie ruchu samochodowego po śladzie nowej drogi.

Całkowita wartość: 137,1 mln zł, w tym 107,9 mln zł udział UE.

Termin realizacji drogi łączącej: 2018-2019 r.

Termin uzyskania decyzji ZRID dla ciągu głównego: styczeń 2022 r.

Termin rozpoczęcia budowy ciągu głównego: luty 2022 r.

Termin zakończenia inwestycji: sierpień 2023 r.

Wykonawca robót budowlanych: STRABAG sp. z o.o.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę:

 • nowego fragmentu drogi o długości 8,4 km
 • nowego mostu na rzece Stara Kania w gminie Piaski
 • wiaduktu nad linią kolejową PKP
 • obiektu nad Rowem Bodzewskim
 • dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12
 • ścieżek pieszo-rowerowych
 • chodników
 • zatok autobusowych
 • elementów bezpieczeństwa ruchu
 • kanalizacji deszczowej.

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi: G
 • kategoria ruchu: KR 5
 • nośność drogi: 115 kN
 • nośność obiektów mostowych: klasa A (do 50 ton)
 • szerokość jezdni: 7 m
 • szerokość chodnika: 2 m
 • szerokość ścieżki pieszo-rowerowej: 2,5 m.

  Opracowanie: WZDW/ Starostwo Powiatowe w Gostyniu •  

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies