Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 16 kwietnia 2019 roku

Obwodnica w budowie


1 kwietnia ruszyła budowa obwodnicy Gostynia. To historyczny moment dlapowiatu gostyńskiego, samorządówgminy Gostyń i Piaski oraz województwa wielkopolskiego. Fakt ten zaakcentowano podczas konferencji prasowej na placu budowy. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak otrzymał ponadto  od samorządowców specjalny znak drogowy. 

Spotkanie odbyło się w miejscu budowy łącznika będącego przedłużeniem ul. Europejskiej z obwodnicą.  Wzięli w nim udział: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański, Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, Burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, Wójt Gminy Piaski Wiesław Glapka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu Mirosław Żywicki, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński oraz Marek Zaręba – Dyrektor kontraktu STRABAG Sp. z o.o.

Budowa drogi od wielu lat była sprawą priorytetową dla samorządów. Impulsem do jej powstania stała się wspólna inicjatywa powiatu gostyńskiego i gmin: Gostyń i Piaski w sprawie zaprojektowania i sfinansowania łącznika.

- Oprócz tego, że zabiegaliśmy o obwodnicę, to położyliśmy też na stół nasze pieniądze, zaangażowanie i pracę w postaci zaprojektowania części, na której się znajdujemy. Myślę, że to był ważny argument, który pokazał, że nie tylko głosem, ale i czynem jesteśmy za tą obwodnicą - mówił Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. - Obwodnica była jak Yeti. Przez lata o niej mówiono, ale nikt jej nie widział. Teraz o staje się faktem – dodawał.

 - To największa inwestycja drogowa, jaką prowadzi samorząd województwa wielkopolskiego, poprzez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, jaka w ogóle w historii była realizowana  - mówił Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak. 

Wicemarszałek otrzymał także na pamiątkę znak ostrzegawczy „uwaga budujemy obwodnicę” ze swoją podobizną.  Była to forma podziękowania dla jego osobistego zaangażowania w ten projekt.

Budowa drogi rozpoczęła się 1 kwietnia. W pierwszym etapie wykonywane będą roboty związane z powstaniem drogi łączącej planowaną obwodnicę z istniejącym układem drogowym. Początek będzie miał miejsce w miejscowości Drzęczewo Drugie, a koniec na skrzyżowaniu ul. Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu. Na odcinku o długości 1,8 km powstaną m.in. trzy skrzyżowania, ścieżka pieszo-rowerowa, kanalizacja deszczowa i elementy bezpieczeństwa ruchu. Budowa drogi łączącej zakończy się w październiku 2019 r.

Równolegle trwają prace projektowe, które umożliwią uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i rozpoczęcie robót budowlanych na pozostałym odcinku obwodnicy
o długości 6,6 km. Jej łączna długość wyniesie 8,4 km (wraz z drogą łączącą). Początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową Gostyń – Smogorzewo.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu to 116,6 mln zł,  w tym 85,5 mln zł udział UE. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 2021 r. Wykonawcą robót budowlanych jest firma STRABAG sp. z o.o.

 

 

Opracowanie: Starostwo powiatowe w Gostyniu

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies