Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 15 kwietnia 2021 roku

Oferta realizacji zadania w trybie Małego Grantu.

 


Zarząd Powiatu Gostyńskiego zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

przedstawia propozycję realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie

w Starostwie  Powiatowym w Gostyniu,

ul. Wrocławska 256, pok. 30a - Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu

lub na adres wop@powiat.gostyn.pl do dnia  19 maja 2021 r. do godz. 15.00

Nazwa zadania:  

Promocja Powiatu Gostyńskiego przez wsparcie zawodników KKS Gostyń podczas zawodów o randze ogólnopolskiej.

Oferta:

/web/uploads/ckeditor/files/Za%C5%82%C4%85cznik%20-%20oferta%281%29.pdf


Opracowanie: Starostwo powiatowe

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies