Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 25 maja 2020 roku

Porady prawne na odległość. Także dla jednoosobowych firm


Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii.

Od 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W czasie epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie poradnictwa obywatelskiego w powiecie gostyńskim odbywa się za pomocą maila, telefonu oraz poza lokalem punktu.

W celu uzyskania porady na odległość należy przesłać skan lub zdjęcie wypełnionego formularza wniosku o potrzebie uzyskania porady na mail: rejestracjanpp@powiat.gostyn.pl

Obecnie poradę na odległość można umówić także poprzez system informatyczny pod adresem: https://np.ms.gov.pl/wielkopolskie/gosty%C5%84ski

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do internetu wniosek o potrzebie uzyskania porady można przekazać ustnie, pod numerem telefonu do zapisów na porady: 881 008 140.

Po złożeniu wniosku na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu lub adres e-mail skontaktuje się prawnik udzielający pomocy prawnej.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


Wniosek o świadczenie pomocy prawnej środkami porozumiewania się na odległość COVID 19:

POBIERZ

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies