Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 29 stycznia 2021 roku

Posiedzenia komisji w Lutym 2021 r.

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

odbędzie się dnia 1 lutego 2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr 23/20 z dnia 23 listopada 2020 r.

5. Przyjęcie Protokołu Nr 25/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.

6. Omówienie spraw dotyczących aktualnej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

odbędzie się dnia 8 lutego 2021 r. o godz. 13:00 w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu (ul. Poznańska)

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Wizytacja w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

odbędzie się dnia 10 lutego 2021 r. o godz. 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia Nr 29/21 z dnia 10 lutego 2021 r.

4. Przyjęcie Protokołu Nr 26/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.

5. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Gostyński za rok 2020.

6. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady Społecznej przy SPZOZ w Gostyniu za 2020 r.

7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok,

b) zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu,

c) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

odbędzie się dnia 11 lutego 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr 22/20 z dnia 3 grudnia 2020 r.

5. Przyjęcie Protokołu Nr 23/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.

6. Protokół Nr 24/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.

7. Spotkanie z Burmistrzem Gostynia w celu omówienia planu współpracy pomiędzy Gminą Gostyń a Powiatem Gostyńskim.

8. Omówienie sprawy dotyczącej kosztów obsługi prawnej SPZOZ w Gostyniu.

9. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce oświatowej prowadzonych przez Powiat Gostyń za rok 2020.

10. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:

a) zmiany budżetu powiatu na 2021 r.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies