Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 11 października 2018 roku

Posiedzenia komisji w październiku 2018 r.

Komisja Samorządowo-Organizacyjna
16 października 2018 r. o godz. 8:30

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr 36/18 z dnia 2 października 2018 r.,
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2018 r.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

 

 

Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
16 października 2018 r. o godz. 11:00

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 47/18 z dnia 3 września 2018 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 • zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu gostyńskiego,
 • wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Krobia nieruchomości położonej w Krobi,
 • zmian budżetu powiatu na 2018 r.
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2018 r.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.

 

Komisja Spraw Społecznych
16 października 2018 r. o godz. 14:00

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie Protokołów:
 • Nr 37/18 z dnia 10 września 2018 r.,
 • Nr 38/18 z dnia 12 września 2018 r.
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 • przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży,
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego,
 • zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie powiatu gostyńskiego.
 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2018 r.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies