Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 31 sierpnia 2018 roku

Posiedzenia komisji w wrześniu 2018 r.

Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

3 września 2018 r.

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu Nr 46/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
5. Rozpatrzenie pisma Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego przedsiębiorstw gazowniczych w uchwale Nr XX/179/12 Rady Powiatu Gostyńskiego.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:

a) zmiany uchwały Nr XXXVIII/263/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2018 r.,
b) zmian budżetu powiatu na 2018 r.,
c) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028.

7. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2018 r.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

 

Komisja Rewizyjna

6 września 2018 r. godz. 12:00

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 21/18 z dnia 16 maja 2018 r.
 5. Wizytacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu w celu zapoznania się z praktyczną realizacją zadań dotyczących udostępniania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego dla mieszkańców naszego powiatu w zakresie rehabilitacji domowej.
 6. Zaopiniowanie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
 7. Zapoznanie się z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych w 2017 r. przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

 

Komisja Spraw Społecznych

10 września 2018 r. o godz. 14:00

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr 36/18 z dnia 18 czerwca 2018 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie:
 • zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)”,
 • zmiany Uchwały Nr XXXVIII/263/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości kwot na poszczególne zadania w 2018 r.
 • nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
 1. Zaopiniowanie informacji z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  za 2017 r.
 2. Zaopiniowanie informacji o realizacji zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych za 2017 r.
 3. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego z uwzględnieniem wyników rekrutacji do klas I. Organizacja szkół i placówek w roku szkolnym 2018/2019.
 4. Subwencja oświatowa i inne źródła finansowania szkół
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 13:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Wizytacja w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu oraz w Domu Dziecka w Bodzewie w celu zapoznania się z ich bieżącym funkcjonowaniem, wyposażeniem, stanem materialnym, wynikami pracy, osiągnięciami, problemami, perspektywami rozwoju i planami na przyszłość.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej i Porządku Publicznego

odbędzie się 13 września 2018 r. o godz. 14:30

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 34/18 z dnia 19 czerwca 2018 r.,
5. Zapoznanie z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

odbędzie się 25 września 2018 r. o godz. 12:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 25/18 z dnia 20 czerwca 2018 r.
5. Wizytacja Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu. 
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies