Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 17 września 2020 roku

Posiedzenia komisji w wrześniu 2020 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się dnia 21 września 2020 r. o godz. 13:00 w trybie zdalnym
.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr 16/20 z dnia 27 lipca 2020 r.
 5. Analiza poziomu wydatków przeznaczanych na funkcjonowanie domów pomocy społecznej pod kątem finansowania ich działalności, tzw. kosztów na 1 mieszkańca według poszczególnych jednostek, wraz z omówieniem postępu działań dotyczących spraw spadkowych i możliwych rozwiązań w przyszłości.
 6. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2020 wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Gostyniu za I półrocze 2020 r.
 7. Analiza subwencji oświatowej na rok 2020 pod kątem wydatków poszczególnych jednostek oświatowych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

 

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się dnia 21 września 2020 r. o godz. 13:00 w trybie zdalnym.

 

Cel posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu Nr 8/20 z dnia 3 czerwca 2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu Nr 9/20 z dnia 2020 r.
 6. Zaopiniowanie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

odbędzie się dnia 22 września 2020 r. o godz. 13:00 w trybie zdalnym.

 

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 11/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Gostyniu na lata 2020-2028"
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies