Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 11 września 2020 roku

Powiat gostyński w strefie żółtej


Od soboty 12 września powiat gostyński znalazł się w strefie żółtej obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce. Co to oznacza? Poniżej zamieszczamy szczegółowe wytyczne.

Zasłanianie nosa i ust

W strefie żółtej obowiązują podobne zasady, jak w zielonej. Maseczkę należy nosić w środkach publicznego transportu,  w miejscach ogólnodostępnych, chyba, że zachowana zostanie odległość 1,5 m, w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych i usługowych, w kościołach, w trakcie sprawowania kultu religijnego oraz na cmentarzach.

Handel

Na terenie całego kraju, a także w strefie żółtej, klienci sklepów, aptek oraz obiektów usługowych mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz stosowania rękawiczek jednorazowych.

Transport publiczny i zbiorowy

Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi: 100 % liczby miejsc siedzących albo 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych. W miejscach tych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.

Restauracja i lokalne gastronomiczne

Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. Liczba osób, które mogą znajdować się w pomieszczeniu zależy od powierzchni obiektu – 1 osoba na 4 m kwadratowe.

Imprezy rodzinne, w tym wesela

W żółtej strefie w tego typu imprezach może uczestniczyć maksymalnie 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Nie trzeba zakrywać ust i nosa.

Kościoły i wydarzenia religijne

Gdy wydarzenie religijne odbywa się w kościele na terenie żółtej strefy, to wszystkie osoby znajdujące się w kościele (oprócz osób sprawujących kult) mają obowiązek zakrycia ust i nosa. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to wszystkie osoby biorące w nim udział muszą zachować dystans 1,5 m lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Salony fryzjerskie, kosmetyczne oraz tatuażu

W żółtej strefie w miejscach, gdzie prowadzona jest taka działalność, mogą przebywać tylko obsługa i obsługiwani klienci.

Kina

W żółtej strefie w kinie może przebywać maksymalnie 25% widowni. Widzowie mają też obowiązek zasłaniania nosa i ust.

Siłownie, kluby i centra fitness

W żółtej strefie obowiązuje limit osób dostosowany do powierzchni. Może to być jedna osoba na 7 m kwadratowych.

Wydarzenia kulturalne

Podczas wydarzeń kulturalnych w pomieszczeniu obowiązuje limit 25% publiczności, przy obowiązku zakrywania nosa i ust. Imprezy na zewnątrz odbywać się mogą przy zachowaniu limitu 100 osób.

Więcej na temat obostrzeń można przeczytać w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej poświęconej koronawirusowi:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies