Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 19 sierpnia 2022 roku

Powiatowy Urząd Pracy - ważne informacje


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że na dzień 18.08.2022 r. wciąż posiada środki finansowe na:

- zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej (tylko dla osób pow. 30 roku życia);

- zorganizowanie szkolenia dla osoby bezrobotnej (zarówno dla osób do 30 roku życia oraz powyżej 30 roku życia);
- przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi KIS lub absolwentowi CIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (tylko dla osób pow. 30 roku życia).
 

w ramach następujących projektów unijnych:

1)  dla osób do 29 roku życia (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin)

W ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V) posiadamy jeszcze środki finansowe tylko na zorganizowanie szkoleń dla 32 osób (21 kobiet, 11 mężczyzn).


 

2) dla osób powyżej 30 roku życia
 

W ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V) posiadamy jeszcze środki finansowe na:
- zorganizowanie stażu dla 49 osób (25 kobiet, 24 mężczyzn);
- zorganizowanie szkolenia dla 29 osób (13 kobiet, 16 mężczyzn);
- przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi KIS lub absolwentowi CIS jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 20 osób (5 kobiet, 15 mężczyzn).


Szczegółowych informacji udzielają:

STAŻE
Małgorzata Kaźmierczak - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 232
Dokumenty do pobrania - https://gostyn.praca.gov.pl/-/7961708-staz-dokumenty-do-pobrania
 
SZKOLENIA
Agnieszka Danek  - Pośrednik pracy, tel. 65 572 33 67/68 wew. 118
Maciej Berus         - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 117
Dokumenty do pobrania - https://gostyn.praca.gov.pl/-/7963941-szkolenia-dokumenty-do-pobrania
 
PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI KIS LUB ABSOLWENTOWI CIS JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Tomasz Marciniak         - Specjalista ds. Programów, tel. 65 572 33 67/68 wew. 235
Izabela Dudkowiak        - Specjalista ds. Programów - stażysta, tel. 65 572 33 67/68 wew. 236
Dokumenty do pobrania - https://gostyn.praca.gov.pl/-/7960688-dotacje-na-dzialalnosc-gospodarcza-dokumenty-do-pobrania

Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu
 


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies