Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 07 czerwca 2019 roku

Powiaty mają przyszłość. Debata trzech starostów gostyńskich

Czy powiaty są potrzebne? Zgodną, twierdzącą odpowiedź na to pytanie udzieliło troje dotychczasowych gostyńskich starostów: Andrzej Pospieszyński, Elżbieta Palka oraz Robert Marcinkowski


Czy powiaty są potrzebne? Zgodną, twierdzącą odpowiedź na to pytanie udzieliło troje dotychczasowych gostyńskich starostów: Andrzej Pospieszyński, Elżbieta Palka oraz Robert Marcinkowski. Podczas debaty zorganizowanej z okazji 20-lecia powiatu rozmawiano także o przyszłości samorządów w Polsce. Była to ponadto okazja do podziękowań tym, którzy z powiatem związani są od lat. Okolicznościowe medale otrzymali wszyscy radni sześciu kadencji, pracownicy Starostwa Powiatowego z 20-letnim stażem, przedstawiciele szkół i jednostek organizacyjnych oraz przyjaciele powiatu.

Podczas debaty trzech starostów padły pytania dotyczące roli powiatu jako drugiego szczebla administracji samorządowej w Polsce oraz jego przyszłości. Włodarze zgodnie uznali, że powiaty są potrzebne i powinny się rozwijać. Podkreślano także, że przykład powiatu gostyńskiego pokazuje, że pomimo różnic pomiędzy poszczególnymi starostami, potrafili oni kontynuować założone cele strategiczne. Przyznano również, że przyszłość samorządu zależy od sposobu jego finansowania.

Debata była elementem obchodów 20-lecia powiatu. Ustawa powołująca drugi szczebel samorządu przyjęta została 5 czerwca 1998 roku. Powiaty funkcjonować zaczęły od 1 stycznia 1999 roku. Obecnie w Polsce funkcjonuje 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu. W czasie uroczystości 20-lecia nagrodzono tych, dla których powiat gostyński ma szczególne znaczenie. Okolicznościowe medale trafiły do radnych wszystkich VI kadencji, pracowników Starostwa Powiatowego z 20-letnim stażem pracy, przedstawicieli szkół i jednostek organizacyjnych, a także przyjaciół: starostów sąsiednich powiatów, burmistrzów, wójtów, przewodniczących rad gmin, przedstawicieli duchowieństwa oraz uniwersytetów trzeciego wieku.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies