Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 roku

Powstaje nowe skrzydło szpitala. Wmurowano kamień węgielny


Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele powiatu gostyńskiego, SPZOZ w Gostyniu oraz firmy RAF-MAL Z.U.R. Rafał Piotrowski złożyli podpisy pod aktem erekcyjnym nowo powstającego skrzydła szpitala.  Kapsułę zawierającą dokument, zdjęcia inwestycji, monety i folder powiatowy wmurowano następnie w piwnicy budowanego obiektu.

W uroczystościach, które miały miejsce 9 kwietnia udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesław Szczepański, władze powiatu, burmistrzowie i wójtowie gmin, radni, a także członkowie Rady Społecznej Szpitala.

Starosta Gostyński Robert Marcinkowski podkreślał, że nowa inwestycja to kamień milowy w rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. – Co szczególnie ważne nie zwiększamy liczby łóżek,ale je rozgęszczamy. Dzięki takiej rozbudowie powstaną m.in. nowoczesne trzyosobowe sale. One z pewnością poprawią komfort pobytu pacjentów – mówił.

– Życzę, żeby ta inwestycja mogła przebiegać sprawnie i żebyśmy jak najszybciej mogli się spotkać na oddaniu do użytku gotowego obiektu – mówił z kolei Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Przypomnijmy, w ramach projektu powstanie 3-piętrowy budynek, który bezpośrednio przylegać będzie do lecznicy. Na jego parterze zlokalizowane zostaną poradnie przyszpitalne, gabinety zabiegowe i lekarskie oraz diagnostyczne (chirurgii dziecięcej, gastroenterologiczna, kardiologiczna). Na pierwszym piętrze powstanie centralna sterylizatornia.  Powiększony zostanie również oddział chirurgiczny, dzięki czemu pacjenci korzystać będą mogli z nowych 3-osobowych sal, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na drugim piętrze rozbudowany zostanie oddział wewnętrzny. Trzecie piętro zajmować będzie nowo powstający oddział paliatywny.  Nowa powierzchnia użytkowa wynosić będzie 1050 m².  Projekt zakłada także budowę windy oraz przebudowę piwnicy, parteru, I i II piętra „starego budynku” tak, by łączył się z nową częścią szpitala.

Wykonawcą zadania jest firma z powiatu gostyńskiego – RAF-MAL Z.U.R. Piotrowski. Termin wykonania prac mija w marcu 2020 r. Wartość robót to ponad 5,2 mln złotych.

Kolejnym etapem projektu będzie wyposażenie nowo powstałych oddziałów, poradni oraz centralnej sterylizatorni. Dzięki temu podniesie się jakość świadczonych przez szpital usług. Wartość tej części projektu to ok. 1,5 mln złotych. 

By pozyskać środki na inwestycję,  powiat gostyński aplikował do konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 9.1: „Inwestycja w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, poddziałanie 9.1.1: „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Wartość całego projektu wynosi 6,7 mln złotych, z czego z WRPO pozyskano prawie 2,5 mln złotych.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies