Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 28 maja 2020 roku

Raport o stanie powiatu za 2019 rok

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu opublikowano Raport o Stanie Powiatu za rok 2019.


Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu opublikowano Raport o Stanie Powiatu za rok 2019.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) Zarząd Powiatu, co roku przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Przyjęcie dokumentu przez Radę Powiatu Gostyńskiego będzie miało miejsce podczas Sesji Absolutoryjnej, która odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Przed przyjęciem raportu odbywa się debata. Mogą uczestniczyć w niej  także mieszkańcy. Stosowne zgłoszenie złożone musi być na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu najpóźniej w przededniu dyskusji i zawierać podpisy co najmniej 150 osób.

Raport o stanie powiatu:

http://bip.powiat.gostyn.pl/?a=11693

Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies