Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 17 czerwca 2020 roku

Ruszają prace nad obwodnicą Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12


17,2 km długości ma liczyć planowana obwodnica drogi krajowej nr 12, która swym zasięgiem obejmie teren trzech gmin: Borku Wlkp., Gostynia i Piasków. Ich włodarze wraz ze starostą gostyńskim uczestniczyli w spotkaniu z Markiem Napierałą, Dyrektorem poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmawiali także z przedstawicielem firmy, która niebawem pojawi się w terenie, by przeprowadzić badania geotechniczne.

Wpisanie inwestycji do rządowego „Programu budowy 100 obwodnic” sprawiło, że prace dokumentacyjne ruszyły pełną parą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, biorąc pod uwagę maksymalne przyspieszenie etapu przygotowawczego, w szczególności przeprowadzenia badań geotechnicznych oraz opracowania dokumentacji badań podłoża gruntowego w celu rozpoznania warunków gruntowo – wodnych dla inwestycji już przed miesiącem zwróciła się do Starostwa Powiatowego z prośbą o przekazanie w formie numerycznej mapy zasadniczej dla obszaru planowanej inwestycji. Starostwo niezwłocznie przygotowało i udostępniło materiał, dzięki czemu firma, która na zlecenia GDDKiA realizuje badania geotechniczne, mogła  przystąpić do prac przygotowawczych.

Zgodnie z informacjami ze spotkania w Poznaniu, w najbliższych tygodniach prace rozpoczną geodeci, którzy wbijając paliki wstępnie wytyczą  przebieg inwestycji. Teren obejmuje ok. 70 działek. Planowane jest także wykonanie ok. 500 otworów do celów geotechnicznych.

Dalszy harmonogram zakłada przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie podstawą do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy obwodnicy w trybie „Projektuj i Buduj”. Przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. GDDKiA szacuje, że decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) może być gotowa pod koniec 2022 roku. Wtedy też powinna ruszyć budowa, której zakończenie planowane jest na rok 2024.

Obok budowanej aktualnie obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 434, będzie to bez wątpienia jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie powiatu gostyńskiego. Co ważne, planowana droga – od strony północnej – ominie kilka miejscowości: Golę, Gostyń, Bogusławki, Drzęczewo Drugie, Piaski i Godurowo. Początek inwestycji zlokalizowany jest w okolicach skrzyżowania aktualnej drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową prowadzącą w kierunku Kosowa, koniec na wysokości Dąbrówki na terenie gminy Borek Wlkp. Przy obwodnicy zostaną zaplanowane także drogi serwisowe.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

Źródło: GDDKiA oddział w Poznaniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies