Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 23 września 2020 roku

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Gostyń, 22.09.2020 r.

 

BPR. 520.1.2020

 

 

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI

projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

           

Na podstawie uchwały nr 67/394/20 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 sierpnia 2020 roku w terminie od 1.09 – 15.09.2020 roku odbyły się konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, prowadzone przez Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu Gostyńskiego.

We wskazanym terminie nie wpłynęły uwagi dotyczące treści w/w Programu.

Jednocześnie korzystając z możliwości zgłoszenia propozycji zadania publicznego do realizacji w roku 2021 swoje oczekiwania przedstawiły:

- Klub Sportowy „Start” Gostyń - planuje organizację cyklu sportowo – rekreacyjnego dla mieszkańców powiatu gostyńskiego w kręglarstwie klasycznym – 2 000 zł,

- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich – planuje organizację konkursu języków obcych – 1 500 zł.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies