Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 31 marca 2023 roku

Szpital będzie miał nowoczesny sprzęt. Marszałek Województwa Wielkopolskiego przywiózł do powiatu ponad 3,6 mln


3 647 933,89 zł otrzymał powiat gostyński na realizację projektu pod nazwą: ,,Modernizacja diagnostyki obrazowej w SPZOZ w Gostyniu”. Dzięki projektowi dofinansowanemu ze środków unijnych o łącznej wartości 4 344 330 zł szpital zyska nowoczesny sprzęt, który służyć będzie pacjentom. 30 marca w Starostwie Powiatowym w Gostyniu umowę na realizację zadania podpisał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Starosta Gostyński Rober Marcinkowski i Etatowy Członek Zarządu Szymon Jakubowski.

Powiat gostyński złożył wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2022 w ramach Działania 11.2: Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU). Projekt zakładał zakup nowoczesnego sprzętu, który służyć będzie diagnostyce pacjentów: tomografu komputerowego, aparatu RTG kostno-płucnego, aparatu RTG z ramieniem C oraz mammografu cyfrowego. Dodatkowo w ramach aplikacji zawnioskowano o refundację środków, które w 2021 roku przeznaczono na zakup zestawu endoskopowego z myjnią i wyposażeniem.

Projekt przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną. Początkowo powiat gostyński otrzymał informację o jego dofinansowaniu w wysokości niecałych 50%. Jednak dzięki pozytywnym decyzjom Zarządu Województwa Wielkopolskiego i zwiększeniu alokacji ostateczna wartość wsparcia wzrosła do niemal 84%.

30 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Gostyniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu. W spotkaniu uczestniczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Parlamentarzyści i Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,  Zarząd Powiatu Gostyńskiego, Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu gostyńskiego, radni powiatowi, Dyrektor SPZOZ w Gostyniu a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Gostyniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz SPZOZ w Gostyniu.

- Jeśli Marszałek Województwa Wielkopolskiego przyjeżdża do powiatu gostyńskiego i podpisuje w tej sali ważne umowy, to na naszą ziemię spływa bardzo duży potencjał finansowy, spływają miliony. Ostatnio na tej sali w 2018 r. byliśmy świadkami podpisania umowy na budowę obwodnicy Gostynia, dzisiaj miliony płyną  do gostyńskiego szpitala – mówił Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podkreślał, że pieniądze mają być przeznaczone na niwelowanie skutków COVID-19, związanych także z utrudnieniami w dostępie do diagnostyki w okresie pandemii.

- Umowa gwarantuje konkretną pulę pieniędzy. W przypadku szpitala w Gostyniu mamy 3 637 933 zł. W tym wkład unijny do projektu wynosi ok. 84%. Ta kwota ma pozwolić na zakup sprzętu medycznego. Ma też wystarczyć na działania związane z dostosowaniem oddziałów czy też komórek szpitala do zainstalowania sprzętu, tak by dobrze służył – mówił.

Wartość projektu to 4 344 330 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 3 647 933,89 zł. Resztę dołoży samorząd powiatowy. Według założeń wniosku, sprzęt trafi do SPZOZ jeszcze w tym roku. Powiat gostyński ogłosił już przetarg na to zadanie.

Warto też dodać, że dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w latach 2007- 2023 w szpitalu zrealizowano inwestycje o wartości ponad 24 mln złotych. 14,6 mln złotych stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dzięki tym działaniom w szpitalu powstała m.in. nowa sala operacyjna, izba przyjęć, oddział paliatywny, wyremontowano i przeorganizowano istniejące oddziały, a także zakupiono nowoczesny sprzęt.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies