Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 11 stycznia 2019 roku

Trzykrotny stypendysta z ZSZ w Gostyniu

Eryk Andrzejewski, uczeń klasy maturalnej technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk, 20 grudnia 2018 r. otrzymał z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów


Eryk Andrzejewski, uczeń klasy maturalnej technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk, 20 grudnia 2018 r. otrzymał z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa. W roku szkolnym 2018/2019 Prezes Rady Ministrów przyznał 302 stypendia dla uczniów województwa wielkopolskiego.

Eryk Andrzejewski już po raz trzeci uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole i dostąpił zaszczytu osobistego spotkania z  Wielkopolskim Kuratorem Oświaty. Pani Elżbieta Leszczyńska pogratulowała najlepszym wielkopolskim uczniom oraz złożyła podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi.


Opracowanie: ZSZ w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies