Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 12 maja 2021 roku

Uczniowie wracają do szkoły. Ma to być czas radości, a nie stresu


11 maja 2021 roku odbyło się spotkanie Starosty Gostyńskiego z dyrektorami powiatowych placówek oświatowych.  Ustalono na nim harmonogram powrotu uczniów do nauczania hybrydowego. Poszczególne klasy uczyć się będą w systemie tygodniowym – tydzień zdalnie w domu i tydzień stacjonarnie w szkole.

Starosta Gostyński wyraził również przekonanie, że powrót uczniów do szkół powinien być czasem  przyjaznego odbudowywania relacji, a nie egzaminowania ich z wiedzy zdobytej podczas pandemii. Wspólnie zdecydowano, że w pierwszym tygodniu nauki stacjonarnej, szkoły odejdą od sprawdzianów, kartkówek i odpytywania. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ktoś sam będzie chciał poprawić zdobyte wcześniej oceny.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies