Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 02 września 2020 roku

Wniosek oceniony pozytywnie – będzie wsparcie dla DPS


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu złożyło wniosek na konkurs ogłoszony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Wniosek został oceniony pozytywnie.

Dzięki projektowi, przygotowanemu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu we współpracy z Domami Pomocy Społecznej w Chumiętkach, Chwałkowie, Rogowie i Zimnowodzie, powiat gostyński otrzyma  1 814 023,50 zł.

Środki te pozwolą na wsparcie działań domów pomocy społecznej, prowadzonych przez powiat gostyński.  Zaplanowane działania związane są z  zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19. Grant finansowy zostanie przeznaczony na:  

  1. wypłaty dodatków dla personelu domów pomocy społecznej – z wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze), z uwzględnieniem pracujących przy łóżkach mieszkańców (np. fizjoterapeutów i rehabilitantów). Wsparciem tym zostaną objęci pracownicy zatrudnieni w ramach etatów; wsparcie w postaci dodatków będzie udzielane osobom mającym kontakt z mieszkańcami DPS pracującymi w stanie zagrożenia zdrowia;
  2. utworzenie miejsc pobytu tymczasowego dla nowo przyjmowanych mieszkańców oraz izolatoriów dla mieszkańców, którzy ulegli zachorowaniu lub są w okresie  kwarantanny;
  3. zapewnienie miejsc pobytu tymczasowego dla kadry DPS-ów  w czasie trwania realizacji projektu;
  4. zakup testów na obecność koronawirusa wraz z usługą wykonania dla całej kadry DPS-ów;
  5. zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu DPS, będą to m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, itp.;
  6. zakup sprzętu i wyposażenia dla zapobiegania skutkom epidemii COVID-19, będą to m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, aparatura wspomagająca oddychanie itd.

Konkurs Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.


Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies