Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 08 stycznia 2021 roku

XXV sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

Porządek posiedzenia
XXV sesji Rady Powiatu Gostyńskiego
11 stycznia 2021 r., godz. 13:00

 

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Gostyniu, apeluję, aby mieszkańcy pozostali w domach, a obrady Rady Powiatu oglądali poprzez transmisję internetową na kanale YouTube Powiatu Gostyńskiego.

Porządek obrad XXV sesji Rady Powiatu Gostyńskiego:

  1. Otwarcie i ustalenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr IX/79/19 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  2. zmiany budżetu powiatu na 2021 rok,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2021-2031,
  4. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego.
  1. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu Gostyńskiego
/-/ Alfred Siama

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies