Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 05 listopada 2019 roku

Zostań wolontariuszem WOŚP


Organizatorzy XXVIII Gostyńskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Zespół Szkół Zawodowych
w Gostyniu, Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, Stowarzyszenie „DZIECKO”) zapraszają do wsparcia działań orkiestrowych.

Finał będzie miał miejsce 12 stycznia 2020 r. W tym roku Orkiestra gra dla ratowania życia i zdrowia dzieci, a szczególnie dla dziecięcej medycyny zabiegowej.Do tej pory Fundacja w sposób mistrzowski zajęła się wzrokiem, słuchem i bezdechem u noworodków oraz diagnostyką onkologiczną u dzieci i wsparciem dzieci i kobiet ciężarnych osobistymi pompami insulinowymi. To sześć wiodących programów medycznych, których efekty plasują Polskę w światowej czołówce. A szpital w Gostyniu już wielokrotnie otrzymywał sprzęt z Fundacji WOŚP!

Siedzibą sztabu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (Wrocławska 8, tel./faks 65 572 75 28). Szefem Sztabu jest Mirosław Sobkowiak (PCPR w Gostyniu) (mail: pcpr@gostyn.pl, tel. 601-071-487), jego zastępcą Maciej Marcinkowski (ZSZ w Gostyniu), działania finałowe wspiera Tomasz Barton (GOK „HUTNIK”).

Nabór wolontariuszy odbywa się wg następujących etapów:

1.Wypełnienie wzoru ankiety elektronicznej przez wolontariusza i przesłanie jej najpóźniej do 1 grudnia 2019 r.na mail:pcpr@gostyn.pl wraz ze zdjęciem legitymacyjnym lub zdjęciem na dowód tożsamości w formacie elektronicznym jpg–zdjęcie odsłoniętej twarzy wolontariusza nie może być mniejsze niż 800 na 600 pixeli.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest też dostarczenie wypełnionego wzoru ankiety do PCPR lub ZSZ w Gostyniu wraz ze zdjęciem w formacie elektronicznym jpg (800 x 600 pixeli) w ww. terminie.

2.Po wprowadzeniu wolontariusza na serwer WOŚP, wolontariusz otrzyma na podany nr telefonu sms z kodem weryfikacyjnym. Kod ten należy przesłać na nr telefonu Szefa Sztabu (601 071 487), co pozwoli na wydrukowanie wygenerowanego zgłoszenia.

3. Po wydrukowaniu zgłoszenia przez Sztab zgłoszenia wolontariusz zostanie zaproszony do sztabu, by podpisać wygenerowaną z systemu ankietę i deklarację wolontariusza oraz przybić pieczęć z miejsca pracy lub nauki. W przypadku osób niepełnoletnich ankietę podpisuje również opiekun prawny wolontariusza. Ostateczny termin podpisania ankiety i dostarczenia jej do siedziby Sztabu w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu to 15 grudnia 2019 r.

Możliwe jest też (po uzgodnieniu z szefem sztabu Mirosławem Sobkowiakiem) wysłanie wygenerowanej ankiety i deklaracji pocztą elektroniczną wolontariuszowi i po wydrukowaniu jej i podpisaniu jej przez wolontariusza (oraz opiekuna prawnego w przypadku wolontariusza niepełnoletniego) dostarczenie jej do sztabu (PCPR w Gostyniu) do 15 grudnia do godz. 15.00.

Na stronach sztabu można pobierać wzór ankiety dla kandydatów na wolontariuszy oraz karty zgłoszenia imprez zamkniętych: www.gostyn-pcpr.info/wosp/oraz www.zsz-gostyn.com.pl/wosp/

Wzór ankiety oraz karta zgłoszenia imprezy mogą być również przesłane drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu takiej prośby pod adres: pcpr@gostyn.pl.

Spośród zgłoszonych kandydatów sztab wybierze kwestarzy, kierując się m.in. dotychczasowym doświadczeniem kandydatów i ich wiekiem. Sztab zastrzega sobie prawo nieuzasadniania ewentualnego nieprzyjęcia zgłoszenia kandydata na wolontariusza. UWAGA: liczba wolontariuszy jest ograniczona!

Sztab umożliwia też sprzedaż darów Gostynian w trakcie imprezy finałowej. Informacje o nich przyjmowane są w PCPR w Gostyniu, ZSZ w Gostyniu i w Stowarzyszeniu „DZIECKO”.

Jeżeli chcesz zorganizować akcję u siebie w firmie lub w szkole, zgłoś się do szefa sztabu Mirosława Sobkowiaka (pcpr@gostyn.pl; tel. 65 572 75 28) do 13 grudnia 2019 r. Uwaga: Osoba organizująca imprezę proszona jest też o równoczesne złożenie wniosku wolontariusza wraz ze zdjęciem.


Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies