DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Fakty powiatowe facebook Youtube

O powiecie

Powiat Gostyński to piękna przyroda, ciekawe krajobrazy, uznane marki firm i produktów, to liczne wydarzenia kulturalne, a przede wszystkim interesujący i pełni pasji ludzie

Powiat Gostyński położony jest w południowo-zachodniej części Wielkopolski, obejmuje siedem gmin i liczy 76 tysięcy mieszkańców. Samorząd powiatowy odpowiada m.in. za prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych i szkoły specjalnej, wspiera działalność szpitala, domu dziecka, czterech domów pomocy społecznej, zarządza drogami o łącznej długości blisko 500 km. Wspomaga działalność organizacji pozarządowych. Ważnym obszarem działania jest ochrona środowiska.

Powiat słynie z rolnictwa na wysokim poziomie i śmiałych inicjatyw biznesowych. Na bazie rodzimych produktów rolnych świetnie rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze, a marki znanych producentów takich jak Heinz Pudliszki, Spółdzielnia Mleczarska Gostyń, czy Kawon są rozpoznawalne w całym kraju. Stąd pochodżą też takie produkty przemysłowe jak: filtry do pojazdów i maszyn, opakowania, rury PVC. Ewenement na szeroką skalę stanowi prawdziwe zagłębie producentów bryczek i powozów. Działa znane Centrum Rehabilitacji zakonu bonifratrów na Marysinie w Piaskach.

Rozwija się współpraca z partnerskim Powiatem Unterallgäu z Bawarii. Dotyczy ona szkół zaangażowanych w wymianę młodzieży, kultury, czego przykładem mogą być wizyty i koncerty orkiestry oraz chóru. Ma miejsce intensywna wymiana doświadczeń między urzędami i pracownikami, poszukiwane są najlepsze praktyki w poszczególnych sferach działalności. Z okazji przypadającej w 2011 roku 10. rocznicy partnerstwa powiatów z wizytą do Gostynia w dość oryginalny sposób przybył starosta Hans-Joachim Weirather, pokonując
w całości trasę z Mindelheim na rowerze.

Najwspanialszą budowlą w powiecie jest usytuowana na malowniczym wzgórzu, zwanym Świętą Górą, barokowa bazylika księży filipinów. Ta perła architektury zbudowana została na wzór kościoła Santa Maria della Salute w Wenecji - w latach 1675-1698 według projektu włoskiego architekta Baltazara Longheny. Część centralna kościoła, ośmioboczna, nakryta jest jedną z największych kopuł w Polsce
o szerokości 17 i wysokości 50 m. Klasztor wybudowano według projektu Pompeo Ferrari. Znaczącą cezurą w historii Świętogórskiego kościoła był dzień 17 grudnia 1970 r., kiedy to papież Paweł VI wyniósł kościół do godności Bazyliki Mniejszej. Miejsce to ma również swój wymiar kulturowy. Od kilku lat jesienią organizowany jest w bazylice Festiwal Muzyki Oratoryjnej „Musica Sacromontana”, podczas którego prezentują się najwybitniejsze zespoły oraz soliści wykonujący muzykę poważną.

Spośród cenionych obiektów architektury sakralnej warto też zwrócić uwagę na najstarsze w regionie Sanktuarium Maryjne na Zdzieżu
w Borku Wlkp.
, a także należący do najbardziej wiekowych zabytków Wielkopolski – kościół św. Idziego w Krobi, wzniesiony najprawdopodobniej w XII wieku. Z kolei w nieodległej miejscowości Domachowo, znajduje się urokliwy drewniany kościół.

Uwagę zwiedzających przyciągają liczne dwory i pałace. Obiekty w Zimnowodzie, zamek w Rokosowie, w którym funkcjonuje Ośrodek Integracji Europejskiej czy pałace w Pępowie, Gębicach, Gogolewie i Szelejewie, wzbudzają uzasadniony zachwyt i są materialnym dowodem bogatej spuścizny ziemiańskiej na tych terenach. Punktem obowiązkowym dla zwiedzających jest wieś Grabonóg, gdzie znajduje się odrestaurowany dworek, miejsce urodzenia bł. Edmunda Bojanowskiego. Z innych obiektów należy wspomnieć o muzeach
w Gostyniu: samochodów zabytkowych Jan&Maciej Peda oraz muzeum miejskim. Nie sposób też pominąć muzeum stolarstwa i biskupizny w Krobi. Szukającym kontaktu z przyrodą warto polecić zbiornik wodny w Jeżewie.


Największą w ostatnich latach inwestycją samorządu powiatowego była modernizacja i wyposażenie szpitala w Gostyniu. Ze środków prywatnych powstała nowoczesna stacja dializ. Realizowane były także inwestycje na drogach. Wybudowano nowy pawilon w szkole rolniczej w Grabonogu, a stare budynki poddano termomodernizacji. Przy gostyńskim liceum powstała pełnowymiarowa hala sportowa
z widownią. Przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu powstał Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, jedno z niewielu takich miejsc w Wielkopolsce.

Największym atutem powiatu gostyńskiego są jego mieszkańcy. Przywiązani do tradycji, a jednocześnie ufni i otwarci na przyszłość.
W minionych wiekach rozwijała się tutaj spółdzielczość, która łączyła w sobie lokalną przedsiębiorczość, wzajemną integrację mieszkańców oraz patriotyzm. Rolę tradycji dostrzec można choćby w rozwoju subregionu folklorystycznego zwanego biskupizną. Charakterystyczne stroje, muzyka i odkrywane na nowo zwyczaje stanowią dzisiaj niemałą atrakcję. Prężnie w powiecie działają organizacje pozarządowe i społeczności wiejskie, podejmujące wiele ciekawych inicjatyw. Rozwija się różnego rodzaju programy grantowe wspierające działania mieszkańców w zakresie rekreacji, sportu, kultury.

W uroczystej formule każdego roku odbywa się Forum Organizacji Pozarządowych, prawdziwe święto wszystkich, którzy społecznie angażują się na rzecz innych. Wybierany jest „wolontariusz roku”, wyróżnienie cieszące się dużym uznaniem i prestiżem. W powiecie zainaugurowano także Program Grantów Sołeckich. Celem programu jest wykorzystanie i wzmocnienie potencjału środowisk wiejskich, dofinansowanie najciekawszych pomysłów oraz integracja społeczna. O uznaniu przez samorząd powiatu roli organizacji w życiu społecznym świadczą udzielane na ich działalność dotacje, a także powołane Centrum Aktywności Lokalnej. Z kolei dobrym przykładem otwarcia szkół na mieszkańców jest „Powiatowa Noc z Edukacją”. Szkoły tego wieczora otwierają swe mury prezentując zwiedzającym wiele atrakcji w postaci doświadczeń, pokazów i ćwiczeń.

Ostatnia sobota i niedziela września oraz pierwszy weekend października to czas Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacramontana. Tradycja muzyki klasztornej na Św. Górze istnieje od XVII wieku. Działało tutaj wielu wybitnych muzyków i kompozytorów. Tworzyli oni nowe utwory dla potrzeb istniejącego sanktuarium, a także gromadzili dzieła muzyczne największych ówczesnych europejskich mistrzów. Muzyczną schedą klasztoru jest więc kilkusetletnia biblioteka kapeli. Znajdują się tu oryginalne utwory kompozytorów m.in. Jana Wańskiego, Maksymiliana Koperskiego oraz Józefa Zeidlera. Z każdego festiwalu powstaje muzyczny album płytowy.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies