DLA ODWIEDZAJĄCYCH

Fakty powiatowe facebook Youtube

Warto zobaczyć

Borek Wlkp.

 • Pałac w Karolewie
  Pałac w Karolewie (obecnie w granicach Borku Wielkopolskiego) został wybudowany w 1 połowie XIX wieku przez Karola Graeve. Jest to dwukondygnacyjny budynek, zbudowany na planie prostokąta, z ryzalitem w elewacji frontowej. Znajduje się na terenie parku krajobrazowego o powierzchni ponad 5 ha.
 • Dom zakonny (XIX w.)
  Przy ulicy Zdzieskiej 33 znajduje się budynek z figurą św. Józefa z Dzieciątkiem w elewacji frontowej. Obiekt z kaplicą w środku powstał w XIX wieku. Piętrowy budynek posiada ciekawy ryzalit na osi oraz mansardowy dach z oknami. Dom zajmują Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP Wielkopolskie.
 • Dawny hotel Langner's (2 poł. XIX w.) 
  W zachodniej pierzei rynku w Borku Wielkopolskim znajduje się piętrowa kamienica z 2 poł. XIX w. W neoklasycystycznym budynku mieścił się hotel o nazwie "Langner's", który na przełomie XIX i XX wieku był reprezentacyjnym gościńcem miasta. Na parterze budynku znajdowała się restauracja. Budynek o niezmienionej od stu lat elewacji frontowej i po rozbudowie części tylnej do dzisiaj stanowi obiekt hotelowo-restauracyjny. Nosi obecnie nazwę "Rida".
 • Zespół plebanii na Zdzieżu
  Istniejący dzisiaj zespół plebanii kościoła na Zdzieżu powstał w XVIII wieku w czasie przebudowy świątyni. Składają się na niego: dworkowa plebania z towarzyszącymi zabudowaniami oraz ogród plebański. Kompleks przechodził modernizacje w 2 poł. XIX i w. 1 poł. XX w. Interesujący zespół położony obok kościoła przy ulicy Zdzież stanowi jedną z atrakcji turystycznych Borku Wielkopolskiego.
 • Plebania kościoła farnego (XVIII)
  Do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego wpisano osiemnastowieczną plebanię kościoła farnego w Borku Wielkopolskim wraz z otaczającym ją ogrodem plebańskim. Parterowy budynek z mieszkalnym poddaszem, nakryty dwuspadowym dachem, położony jest od strony prezbiterium kościoła św. Stanisława. Obie budowle oddziela stylowa brama z ogrodzeniem. 
 • Ratusz (1855)
  Ratusz (1855). Na ścianie południowej znajdują się tablice pamiątkowe z okresu Powstania Wielkopolskiego oraz ku czci ofiar II wojny światowej. 
 • Kwatera powstańców wielkopolskich
  Na przykościelnym cmentarzu na Zdzieżu znajdują się groby powstańców wielkopolskich, pochodzących z Borku Wlkp. W kwaterze spoczął m.in. pierwszy poległy powstaniec borecki Stanisław Gogulski, który zginął pod Lesznem 10.01.1919 r., oraz Franciszek Przybylak, który zginął w walkach o Szubin 28.02.1919 r. 
 • Ściana pamięci
  Południowa ściana boreckiego ratusza stała się od 1958 r. miejscem upamiętniania ważnych okoliczności. W 1958 r. odsłonięto tablicę poświęconą powstańcom wielkopolskim, którzy wyruszyli z Borku pod Leszno, gdzie wzięli udział w walkach o wyzwolenie miasta. 1 września 1959 r. wmurowano tablicę ku czci żołnierzy, więźniów politycznych oraz członków ruchu oporu - ofiar okupacji hitlerowskiej. W ostatnich latach ścianę pamięci uzupełniła tablica ku czci Jana Pawła II. 
 • Pomnik praw miejskich
  Borek Wielkopolski w 1992 r. obchodził 600-lecie otrzymania praw miejskich. Miasto założone zostało w 1392 r. jako Zdzierz, a nazwę na obecną zmieniło w 1435 r. Jubileusz 600-lecia uczczono okolicznościowym pomnikiem na borkowskim rynku. Na kamiennej płycie umieszczono herb miasta, daty 1392 i 1992 oraz napis: "600 lat miasta Borku". 
 • Figura Matki Boskiej (1776)
  Atrakcją boreckiego rynku jest pochodzaca z 1776 r. figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Rokokowa rzeźba z piaskowca jest też jednym z najcenniejszych tutejszych zabytków. 
 • Kościół farny pw. św. Stanisława Biskupa
  Kościół został zbudowany w latach 1469 – 1477 z fundacji biskupa poznańskiego Andrzeja z Bnina, w miejsce istniejącego wcześniej kościoła drewnianego. W tym okresie był kościołem parafialnym. W XVII wieku został odnowiony oraz powiększony poprzez dobudowanie kaplicy. 
 • Wczesnobarokowy kościół parafialny (XVII w.)
  Jest to czwarta swiątynia wybudowana w tym miejscu. Jej poświęcenie miało miejsce 20 października 1657 roku pw. Pocieszenia Matki Bożej i św. Filipa Neri. Obecnie kościół znany jest jako Sanktuarium na Zdzieżu. Znajduje się tam cudowny obraz Matki Bożej Boreckiej. Uroczystosci odpustowe obchodzone są w dniach 29 czerwca - 3 lipca. 

Gostyń

 • Kościół pw. Św. Małgorzaty
  Kościół jest najstarszym zabytkiem Gostynia. Nie można go ominąć podczas zwiedzania miasta. Świątynia istniała prawdopodobnie już w końcu XIII wieku, w dokumentach parafia wymieniona została w 1310 roku.
 • Kościół pw. Św. Ducha
  Obiekt zbudowany w latach 1907 - 1909 w formie neorenesansowej jako świątynia protestancka. Po drugiej wojnie światowej przekształcony w parafialny kościół rzymskokatolicki.
 • Ratusz w Gostyniu
  Obiekt w obecnym kształcie zbudowany w latach 1910-1912, wielokrotnie przebudowywany. Na jego frontowej ścianie ozdobionej ryzalitem widnieje tablica poświęcona pamięci ofiar terroru hitlerowskiego z napisem "Stąd wyszli na szaniec śmierci, by nam dać zwycięstwo, bohaterowie nasi najdrożsi. 21.X.1939 r."
 • Budynek przy ul. Wrocławskiej 256
  Gmach został wybudowany w drugiej połowie XIX wieku z przeznaczeniem na siedzibę starostwa. Ściany z nietynkowanych, czerwonych cegieł ceramicznych ozdobione są detalami tynkarskimi, m.in. obramieniami okien i gzymsami. W okresie dwudziestolecia międzywojennego budynek nie zmienił swej roli. Obecnie jest siedzibą władz powiatowych i gminnych.
 • Budynek Liceum
  W 1921 roku wg projektu Lucjana Michałowskiego z inicjatywy ks. Franciszka Olejniczaka rozpoczęto budowę gmachu gimnazjum. Zbudowane zostało w rekordowo krótkim czasie, jako pomnik - wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości w 1919 r. Większość prac wykonano w czynie społecznym, czego efektem było otwarcie w 1924 r. gimnazjum.
 • Pałac w Goli
  Najstarsza wzmianka o wsi Gola (położonej ok. 4 km na zachód od Gostynia, przy drodze krajowej nr 12) pochodzi z 1301 roku. Wieś przez stulecia znajdowała się w rękach rodów szlacheckich. W XIX wieku właścicielami Goli byli Potworowscy. Ich siedzibą był pałac zbudowany w końcu XVIII w. w stylu klasycystycznym.
 • Stary Gostyń
  Las starogostyński kryje w sobie pomnik pomordowanych przez hitlerowców 6 Polaków, a na obrzeżach znajduje się rezerwat roślin błotnych "Torfowisko Źródliskowe w Starym Gostyniu". Godny obejrzenia jest także kościół parafialny pod wezwaniem Św. Marcina pochodzący z XIV w.
 • Kryta pływalnia
  30 maja 2008 roku został otwarty nowy obiekt sportowy na terenie Gostynia - nowoczesna kryta pływalna. Na basenie poza niecką sportową, basenem rekreacyjnym z masażami, sauną i solarium znajduje się 57 metrowa zjeżdżalnia. Obiekt zlokalizowany jest w lesie, w sąsiedztwie stadionu przy ulicy Starogostyńskiej 9a. Basen czynny jest codziennie od godziny 6:00 do 22:00

Krobia

 • Kościół p.w. św. Idziego
  Ufundował go Władysław Herman, choć podaje się też nazwisko Piotra Włostowica. Zachowany do dzisiaj obiekt wzniesiono prawdopodobnie na początku XII w., ale inne źródła mówią o wieku XIII.
 • Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja
  Nie można dokładnie ustalić, kto i kiedy wybudował kościół parafialny w Krobi, ani też, kto był jego fundatorem. Jednak wiadomo, że już od 1232 r. miasteczko Krobia należało do biskupów poznańskich. W XIII w. na terenach podmokłych i nieco obniżonych w stosunku do centrum miasta wybudowano drewniany kościół p.w. św. Mikołaja. Dopiero w XV w. biskup Andrzej z Bnina wzniósł murowany obiekt, a w XVII w. kolejny biskup poznański odrestaurował kościół i powiększył.
 • Ratusz w Krobi
  Ratusz murowany, w stylu romańskim, którego architektura zachowała się do dziś pochodzi z początku XIX w. Zegar, który znajduje się na wieży został tam umieszczony w 1804 r. Na wschodniej ścianie obudowy budynku znajduje się imienna płyta pamiątkowa rozstrzelanych z 21 października 1939 r., a na południowej ścianie jest płyta, poświęcona Ofiarom Powstania Wielkopolskiego.
 • Kościół w Nieparcie
  Należy do najstarszych w całej okolicy, a swymi początkami sięga XIII w. Pierwsza świątynia p.w. Piotra i Pawła powstała w 1240 r. Fundatorem był biskup Paweł Grzymała. Pierwszy kościół był drewniany, uległ ruinie w XIV w. Nowy wybudowano najprawdopodobniej w 1600 r. W maju 1904 r. zniszczył go jednak pożar. Niezwłocznie przystąpiono do odbudowy nowej świątyni, która stanęła w stylu neogotyckim i posiada ołtarz główny i dwa boczne, organy, loże patronacką, zegar czterotarczowy oraz 3 dzwony. W 1917 2 mniejsze zostały rozbite na wieży i zrzucone kawałkami. Zabrano je do przetopienia na działa.
 • Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi
  Muzeum Stolarstwa i Biskupizny to miejsce unikatowe w skali europejskiej. Mieści się w budynku Fabryki Mebli powstałej w 1922. Przetrwała ona w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego, a maszyny i narzędzia wykorzystane do wyposażenia stolarni sięgają swą historią połowy XIX wieku. W Muzeum znajduje się również Izba Biskupiańska poświęcona lokalnemu folklorowi. Biskupizna to najmniejszy mikroregion folklorystyczny w Polsce, którego bogata historia i kultura kultywowana jest do dziś i zachwyca swą muzyką, strojem i obyczajami.
 • Kościół w Domachowie p. w. św. Michała Archanioła
  Założony prawdopodobnie w 1290 r., kiedy wieś nabył biskup poznański (choć tradycja mówi o roku 1256). Najstarsza świątynia była drewniana. Zawaliła się w XVI w. W miejsce tego kościoła, w 1568 r. postawiono nowy, także drewniany. W 1586 r. została do niego przybudowana murowana kaplica pod wezwaniem św. Krzyża i św. Andrzeja, naprzeciw zakrystii.
 • Pałac w Pijanowicach
  Wchodzi w skład założenia pałacowego, położonego w południowej części wsi. Zbudowany ok. 1900 r. na polecenie ówczesnego właściciela majątku Waltera Conze. Znajduje się w centrum parku. Przed 1914 r. został rozbudowany od strony północnej i wzbogacony o portyk z podjazdem przed głównym wejściem oraz park.
 • Pałac w Rogowie
  Znajduje się w parku, w północnej części wsi, po zachodniej stronie drogi Niepart-Krobia. Został wzniesiony na początku XX w. na miejscu starszego dworu. Forma pałacu i elementy zdobnicze nawiązują do późnego baroku, klasycyzmu i secesji. Otoczony parkiem, pochodzącym z XIX w., po powierzchni 3,9 ha. Obecnie w pałacu znajduje się Dom Pomocy Społecznej.
 • Pałac w Gogolewie
  Został wzniesiony około 1820 r. prawdopodobnie z okazji ślubu Marcelego Czarneckiego z Florentyną Chłapowską. prawdopodobnie zaprojektowany był przez samego właściciela, posiadającego dostateczne wykształcenie fachowe.
 • Pałac w Pudliszkach
  Postawiony w latach 20 XIX w., dziś ma już prawie 180 lat, a to dzięki licznym działaniom restauracyjnym i remontom. Obecnie jest juz użytkowany tylko w małej części i pewnie wielu lat już nie przetrwa. W tym dworze deklamował swoje wiersze Kamil Cyprian Norwid, tutaj spotykali się tez generałowie z Adamem Mickiewiczem, przygotowując broń dla powstańców, tutaj malował Kossak.
 • Pałac w Chwałkowie
  Pierwsze informacje na temat właścicieli Chwałkowa pochodzą z XIV w. Prawdopodobnie rządzili tu Chwałkowscy lub Fałkowscy. Dziś znajduje się tam Dom Pomocy Społecznej.

Pępowo

 • Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jadwigi.
  Pierwotny zbudowany został w XV w. jako drewniana konstrukcja. Budowę murowanej świątyni zakończono w 1625 r, która uzyskała styl późnogotycki.
 • Pałac Mycielskich
  Został wybudowany po 1695 roku w miejscu wcześniejszego założenia, a następnie przebudowany pod koniec XVIII w. przez Józefa Mycielskiego.
 • Wiatrak koźlak w Pępowie
 • Para rumaków w centrum miejscowości Pępowo
  Jest to pomnik symbolizujący bogactwo wsi Pępowo, która niegdyś słynęła ze stadniny koni.
 • Pomnik Powstańców Wlkp. w Pępowie
  Znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Wlkp. i St. Nadstawek. Został uroczyście odsłonięty w 1970 r. Poświęcony jest powstańcom wielkopolskim, walczącym z hitlerowcami w latach 1939 - 45 i ofiarom wojny. Wzniesiono go z inicjatywy Gromadzkiej Rady Narodowej w Pępowie i miejscowego społeczeństwa.
 • Pałac w Gębicach
  Pałac klasycystyczny, wzniesiony w 1825 roku. Jest to murowany budynek piętrowy, położony na planie prostokąta. Z obydwu stron pałacu - przybudówki z roku 1860. W fasadzie znajduje się czterokolumnowy portyk, w zwieńczeniu którego znajduje się tympanon z herbami Gorzeńskich-Nałęcz i Bojanowskich-Junosza. Pałac jest obecnie własnością prywatną i pełni funkcję hotelowo - konferencyjną.
 • Zabytkowy wóz strażacki w Pępowie
  Obiekt znajduje się przy ul. Powstańców Wlkp. przed siedzibą Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Piaski

 • Bazylika Świętogórska
  Zespół klasztorny na Świętej Górze k. Gostynia jest najwspanialszym zabytkiem ziemi gostyńskiej. Historia tego niezwykłego miejsca sięga XV wieku, kiedy to na Świętej Górze zbudowana została drewniana kaplica. W 1512 r. wzniesiono szachulcowy kościół pw. Nawiedzenia NMP. Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem ofiarowany został kościołowi w 1542 roku.
 • Dom założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek bł. Edmunda Bojanowskiego
 • Kościół p.w. św. Marcina w Strzelcach Wielkich
  Wybudowany został w latach 1487 - 1490 w miejscu wcześniejszego - drewnianego kościółka, w późniejszym czasie był odnawiany i powiększany. Kompleks szpitalny i zakon Bonifratrów. Miejsce dla tych, którzy potrzebują rehabilitacji na wysokim poziomie i odpoczynku w klasztornych murach. Budynek z XIX wieku, bogato zdobiona kaplica, zabytkowy cmentarz i piękny park to powody, dla których warto odwiedzić to miejsce.
 • Kościół parafialny zbudowany w latach 1775-1782 jako zbór kalwiński
 • Dąb Kasper
  Może liczyć około 350 lat, a swoje imię zawdzięcza poecie ze Smogorzewa - Kasprowi Miaskowskiemu.
 • Szwajcaria godurowska
  Jadąc z Piasków w stronę Borku w miejscowości Godurowo należy skręcić w lewo za ostatnimi zabudowaniami. Polna droga doprowadzi nas najpierw do strzelnicy łowieckiej, a następnie w stronę lasu, gdzie można zobaczyć malownicze tereny, nazywane przez mieszkańców gminy "Szwajcarią godurowską".

Pogorzela

 • Pałac w Kromolicach
  Wieś Kromolice, znajdująca się w powiecie gostyńskim, od 1600 r. należała do rodziny Modlibowskich. W 1860 r. ówczesny właściciel wzniósł we wsi piękny, klasycystyczny pałac z czterokolumnowym portykiem od frontu. Wśród wielu kolejnych właścicieli majątku na wzmiankę zasługują: Stanisław Modlibowski, cześnik wschowski, dalej Kacper Modlibowski, kasztelan międzyrzecki, oraz Walenty Modlibowski, kasztelan Jego Wysokości Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obecnie ten piękny pałac to niestety niemal całkowita ruina.
 • Plebania z 1920 r.
  W pobliżu kościoła parafialnego w Pogorzeli wznosi się neobarokowa plebania zbudowana w 1920 r. Parterowy dom posiada na osi piętrowy ryzalit. Wysoki, czterospadowy dach skrywa mieszkalne poddasze. Plebanię otacza ogród plebański. Zarówno budynek, jak i ogród wpisane są do rejestru zabytków.
 • Ratusz
  Budynek ratusza znajduje się w centralnej części miasta, pochodzi z 1856 r.
 • Pomnik Powstańców Wielkopolskich
  W Pogorzeli, w południowo-wschodniej części rynku znajduje się pomnik ku czci Powstańców Wielkopolskich. Ufundowany został przez społeczeństwo miasta i gminy. Odsłonięcie miało miejsce dnia 9 maja 1990 roku. Stanął on na miejscu byłego pomnika, który stał w tym miejscu w latach 1924-1939, jednak został zniszczony w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej. Na pomniku znajduje się tablica z napisem następującej treści: „Na cześć i chwałę bohaterskim uczestnikom Powstania Wielkopolskiego za wolność i Ojczyznę”. Nad tablicą umieszczona jest sylwetka orła.
 • Pomnik Jana Pawła II
  Pomnik papieża Jana Pawła II w Pogorzeli został odsłonięty w 2010 r. Poświęcił go 12 maja tego roku bp Teofil Wilski. Pomnik, który stanął na skwerze nazwanym imieniem papieża przed kościołem parafialnym, ufundowany został przez mieszkańców i władze miasta. Postać Ojca Świętego stojąca na czarnym cokole zwrócona jest w stronę pogorzelskiego ratusza.
 • Pomnik Ruchu Ludowego
  "Zwycięstwo i przyszłość należeć mogą i będą tylko do ludzi mądrych, silnych, wytrwałych" - taki cytat z Wincentego Witosa umieszczono na pomniku upamiętniającym 100-lecie ruchu ludowego na Ziemi Pogorzelskiej. Obelisk odsłonięty w 1995 r. można zobaczyć przy ulicy Krobskiej.
 • Zespół kościoła ewangelickiego (1862)
  W XIX wieku nasilił się napływ ludności niemieckiej do Pogorzeli. Dla rozwijającej się gminy zbudowano w 1862 r. zbór ewangelicki oraz przylegającą do niego pastorówkę. Obecnie kościół pozostaje nieużytkowany, a pastorówka pełni funkcje mieszkalne. Budynki położone są przy ulicy Krobskiej.
 • Kościół pw. Michała Archanioła
  Kościół zbudowany został w latach 1778-1785 z fundacji Rocha Zbijewskiego, kasztelana kaliskiego. Ołtarz główny pochodzi z około 1785 roku, z ornamentem w stylu Ludwika XV oraz rzeźbami. Wewnątrz znajduje się płyta nagrobna Jadwigi z Kąkolewa Pogorzelskiej. W ołtarzach bocznych na uwagę zasługują; późnobarokowy krucyfiks i rzeźby Matki Boskiej i Św. Jana z II poł. XVIII w. oraz obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z roku 1654. Godne uwagi są również dwie kamienne, poźnobarokowe kropielnice z XVIII w., cenne obrazy z XVIII w. oraz poźnogotycki krucyfiks z pocz. XVI.

Poniec

 • Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP
  Kościół murowany I poł. XV wieku, przebudowany w 1786r. brama kościelna murowana I poł. XIX wieku, plebania ul. Kościuszki 16; murowana 1895r., wikariat ul. Kościuszki 11; murowany II poł.XIX wieku.
 • Zespół dawnego kościoła protestanckiego w Poniecu
  Obecnie kościół rzymsko – katolicki pw. Chrystusa Króla, neogotycki, murowany 1864r.,dawna pastorówka obecnie budynek mieszkalny ul. Szkolna murowany w latach 1860-1870.
 • Ratusz w Poniecu
  Ratusz w Poniecu, Kamień węgielny pod budowę położono 6 września 1842 roku, a ratusz został oddany do użytku 15 października 1843 roku. Na wieży ratusza umieszczono zegar przeniesiony z wieży kościoła rzymskokatolickiego, a w 1875 roku zlecono głogowskiemu zegarmistrzowi budowę nowego zegara.
 • Zespół dawnego szpitala Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
  Zlokalizowany w Poniecu ul. Kościuszki 7. Budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu – szpital w Poniecu budynek szpitala – murowany 1896r., kaplica przyszpitalna – murowana 1896r. Obecnie budynek przechodzi gruntowny remont i ma powstać tu przedszkole.
 • Pałac w Łęce Wielkiej
  Zbudowany w 1870r. przez Leona Mielżyńskiego w stylu angielskiego gotyku. Obiekt ten został zbudowany około 1870 roku w stylu neogotyku angielskiego dla Leona Mielżyńskiego. Jest to budynek zwrócony fasadą na wschód, murowany, piętrowy. Wzniesiony na planie prostokąta, z wieżą w narożu północno-wschodnim. Pałac posiada elewacje tynkowe, o bogatej dekoracji architektonicznej, zwieńczone wydatnym gzymsem i krenelażem. Ryzalit frontowy przedstawia płaskorzeźbę nadania właścicielom Łęki Wielkiej godności rycerskiej.
 • Pałac w Rokosowie
  Zbudowany wg planów architekta Fryderyka Augusta Stullera w stylu gotyku romantycznego. Pałac ten zbudowany wg planu arch. Fryderyka Augusta Stűllera dla Józefa Mycielskiego, budowa ukończona w 1847 roku. Położony w parku krajobrazowym ze starym drzewostanem, otoczony z trzech stron fosą (obecnie osuszoną). W stylu gotyku romantycznego.
 • Dworek i park w Drzewcach
  Zbudowany ok. 1860r. na starych XIII wiecznych fundamentach i początkach XX wieku. Dekoracja sztukatorska neoklasycystyczna. Park krajobrazowy z XIXw. Zespół dworsko-folwarczny położony jest na skraju wsi przy drodze Poniec – Gostyń. Dwór został zbudowany około połowy XIX wieku dla Żółtowskich w miejscu starego, z którego zachowały się jedynie sklepione kolebkowo piwnice.
 • Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Żytowiecku
  Zbudowany w II poł. XVIII wieku Parafia wzmiankowana na 1419 rok. W drugiej połowie XVII wieku kościół drewniany p. w. św. Wawrzyńca. Obecny zbudowany w latach 1773-1777 z fundacji Maksymiliana Mielżyńskiego pisarza w. koronnego, właściciela wsi. Odnowiony w 1949r., polichromia Józefa i Łucji Oźminów 1956r. otoczony murem z końca XVIII wieku z trzema bramkami od zachodu. Późnobarokowy.
Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies