STAROSTWO

Fakty powiatowe facebook Youtube

Wydziały


Wydział Zarządzania i Inwestycji


Wydział Oświaty i Spraw Społecznych


Wydział  Organizacyjny


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Wydział Komunikacji i Dróg


Wydział Finansów


Wydział Architektury i Budownictwa


Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami


Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu


Biuro Zarządzania Kryzysowego


Biuro Zamówień Publicznych


Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności


Powiatowy Rzecznik Konsumentów


Stanowiska Samodzielne

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies