INWESTYCJE

Fakty powiatowe facebook Youtube

 


Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 4803P i 4906 P w miejscowości Poniec wraz z dojazdami

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-skrzyzowaniarondo-w-poniecuodbior-iv

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-skrzyzowaniarondo-w-poniecuodbior-iii?module=aktualnosci

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-skrzyzowaniarondo-w-poniecuodbior-ii?module=aktualnosci

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/rondo-na-miare-xxi-wiekuw-poniecu-powstanie-nowe-rozwiazanie-komunikacyjne

http://www.powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/umowa-z-wojewoda-wielkopolskim-podpisanabudowa-ronda-w-poniecu-bedzie-realizowana-

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/rondo-w-poniecu-z-dofinansowaniemsa-wyniki-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog


Przebudowa drogi powiatowej Siedlec – Pępowo

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/kolejna-informacja-z-realizacji-zadania-pnprzebudowa-drogi-powiatowej-nr-4907p-siedlecpepowo-wraz-z-budowa-ciagu-pieszorowerowego-

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-drogi-powiatowej-siedlec-%E2%80%93-pepowoiv-odbior

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-drogi-powiatowej-siedlec-%E2%80%93-pepowoiii-odbior

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4907p-siedlec-%E2%80%93-pepowo-wraz-z-budowa-ciagu-pieszo-rowerowego

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/siedlec-%E2%80%93-pepowopierwszy-etap-prac-za-nami

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-4907p-siedlec-%E2%80%93-pepowo-wraz-z-budowa-ciagu-pieszorowerowego

http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/droga-pepowo-siedlec-bedzie-modernizowanaponad-3-5-mln-zlotych-dofinansowania


 

 

Dotacja celowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Dofinansowanie w kwocie 130 052,88 zł.

Całkowita wartość 162 566,10 zł.

Dotacja przeznaczona była na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia, w tym w domach prowadzonych na zlecenie powiatu.


Dotacja celowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie zadania remontowego pn "Remont w Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach".

 Dofinansowanie w kwocie 131 116,25 zł.

Całkowita wartość 272 570,05 zł.

W ramach zadania  w Domu pomocy Społecznej w Chwałkowie dokonano remontu klatki schodowej, wymiany kotłów oraz remontu łazienek. W domu Pomocy w Chumiętkach dokonano wymiany instalacji elektrycznej oraz przeprowadzono malowanie klatki schodowej i korytarza.


Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zadanie dofinansowano z Państwowego Funduszu Celowego

Zadanie polegające na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach nr 3004003U, 3004004U, 3004005U, 3004009U, 3004015U, 3004026U.

Wartość projektu: 293 126 zł

Dofinansowanie w kwocie: 103 824 zł

Cel projektu: wsparcie organizatorów publicznego transportu zbiorowego (jednostek samorządu terytorialnego) określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późn. zm.) w celu zapewnienia dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców, z uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie.

Efekt projektu: podniesienie jakości  życia mieszkańców powiatu.


http://powiat.gostyn.pl/pl/aktualnosci/przebudowa-z-rozbudowa-drogi-powiatowej-nr-4906p-gostyn-brzezie-wraz-z-budowa-ciagu-pieszo-rowerowego-%E2%80%93-czesciowy-odbior-prac-i-?module=aktualnosci

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies