Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 30 września 2021 roku

Harmonogram udzielania wsparcia w Dziennym Domu Pomocy (DDP) w Krobi prowadzonym w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” (KCUS) w miesiącu Październik 2021 r.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies