Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 29 kwietnia 2021 roku

Zapraszamy do współpracy w projekcie WARNIK


Samorząd powinien być partnerem do współpracy. Dlatego przed nami wyzwanie projektowe zwane WARNiK. Jest to skrót od Wielkopolskiej Akademii Rzecznictwa NGO i Kooperacji, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Centrum PISOP. Partnerem w projekcie jest norweska firma Newschool.

Szukamy mieszkańca zainteresowanego wzięciem udziału w projekcie, który jest gotowy stać się Rzecznikiem spraw obywatelskich w powiecie gostyńskim.

Założeniem projektowym jest wypracowanie w powiecie nowych rozwiązań np. wprowadzenia konkursów dla organizacji pozarządowych w nowych obszarach, wypracowanie innowacyjnych form wsparcia dla seniorów, dzieci, czy osób potrzebujących, stworzenia miejsca aktywności lokalnej, zastosowanie zamówień społecznie odpowiedzialnych. Rozwiązania wypracowywane będą wspólnie przez urząd i organizacje pozarządowe w oparciu i z udziałem zainteresowanych mieszkańców.

Jako samorząd jesteśmy otwarci na dialog i kooperację, z całą pewnością będzie dużo wiedzy i nauki a także inspiracji z innych gmin, ponieważ w projekcie może wziąć udział tylko 12 miast/gmin/powiatów z całej Wielkopolski.

Szukamy mieszkańca, który jest gotowy stać się rzecznikiem spraw obywatelskich w powiacie gostyńskim. Kogo szukamy?

Osoby, która z powodu trudnych sytuacji życiowych nie mogła albo nadal nie może angażować się w takim stopniu w życie społeczne, w jakim by oczekiwała. To mogą być:

  • osoby bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne,
  • opiekuni osób niepełnosprawnych,
  • rodzice, powracający do aktywności zawodowej lub społecznej bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego lub wychowawczego;
  • cudzoziemcy,
  • osoby dyskryminowane bezpośrednio lub pośrednio w zatrudnieniu (ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie),
  • osobą 60+ (tj. osoby w wieku powyżej 60 roku życia, które są narażone na wykluczenie społeczne ze względu na ograniczenia cyfrowe, finansowe, formalne (biurokratyczne),   komunikacyjne,   co   skutkuje   przede   wszystkim   ograniczeniem   możliwości   ich udziału w życiu społecznym), 
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie (tj. osoby zamieszkujące na terenach wiejskich, wykluczone społecznie ze względu na trudniejszy dostęp do zasobów, dóbr czy   usług   np.   infrastruktury komunikacyjnej,   edukacji,   kultury,  medycyny,   co przekłada   się   na jakość ich życia, bierność społeczną, bezrobocie, osiąganie niższych dochodów, a także skutkuje pogłębieniem różnicy pomiędzy osobami zamieszkującymi tereny wiejskie i obszary miejskie).

Jeżeli widzisz, że jest obszar w Twoim najbliższym otoczeniu, którym samorząd powinien się zająć, nie czekaj tylko zainteresuj się projektem a także rozważ swoje uczestnictwo. W tej chwili trwa rekrutacja. Projekt potrwa do 31 sierpnia 2022 r. W ramach projektu realizator przewidział szereg działań, które z pewnością pomogą w życiu społecznym, zawodowym ale także prywatnym:

Za udział w projekcie nie przysługuje wynagrodzenie.

Na zgłoszenia czekamy do 6 maja  pod adresem: nbezwierzchna@powiat.gostyn.pl Prosimy o krótką notatkę o sobie a także motywację do wzięcia udziału w projekcie.

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela: Beata Grzegorzewska - specjalistka ds. upowszechniania działań projektowych telefonicznie (601 673 944) lub mailowo (beata.grzegorzewska@pisop.org.pl).


Opracowanie: PISOP


 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies