Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 31 maja 2022 roku

Harmonogram udzielania wsparcia w Dziennym Domu Pomocy (DDP) w Krobi prowadzonym w ramach projektu „Krobskie Centrum Usług Społecznych” (KCUS) w miesiącu Czerwiec 2022 r.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies