Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Czwartek, 18 lipca 2019 roku

Obwodnica w budowie. Marszałek zadowolony z postępów prac


Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak odwiedził plac budowy nowopowstającego łącznika, będącego pierwszym etapem budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej 434. – Dobrze jest zobaczyć inwestycję w trakcie realizacji, zwłaszcza taką, która w pewnym sensie jest sztandarowym projektem samorządu województwa, oczekiwanym i zapowiadanym od lat – mówił. Zgodnie z założonym harmonogramem robót nową obwodnicą będzie można przejechać w 2021 roku.

Obecnie trwają prace związane z budową łącznika, będącego przedłużeniem ul. Europejskiej w Gostyniu. W przyszłości ma on prowadzić bezpośrednio do obwodnicy, która będzie miała swój początek w Drzęczewie Drugim. Na 1,8- kilometrowym odcinku powstaną m.in. trzy skrzyżowania, ścieżka pieszo-rowerowa, kanalizacja deszczowa i elementy bezpieczeństwa ruchu.

Do tej pory wykonano już przebudowę kolizji teletechnicznej i dwóch z trzech kolizji średniego napięcia, odhumusowanie pasa drogowego, kanalizację deszczową, cztery przepusty drogowe. Obecnie trwają natomiast prace związane z budową: nasypów i wykopu, warstw konstrukcji nawierzchni oraz oświetlenia drogowego. A pod koniec lipca rozpoczną się roboty brukarskie i obudowywanie gazociągu wysokiego ciśnienia. 

Równolegle trwają prace projektowe, które umożliwią uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i rozpoczęcie robót budowlanych na pozostałym odcinku obwodnicy o długości 6,6 km. Jej łączna długość wyniesie 8,4 km (wraz z drogą łączącą).

Na trasie obwodnicy powstanie także nowy most na rzece Stara Kania w gminie Piaski, wiadukt nad linią kolejową, obiekt nad Rowem Bodzewskim w gminie Piaski, dwupoziomowy, bezkolizyjny węzeł na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12, ścieżki pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, elementy bezpieczeństwa ruchu i kanalizacja deszczowa.

Wartość prac wynosi 116,6 mln złotych, w tym 85,5 mln złotych to udział środków unijnych. Według harmonogramu budowa łącznika ma zakończyć się jeszcze w 2019 roku. Termin oddania do użytku obwodnicy wyznaczono na rok 2021. Wykonawcą robót budowlanych jest firma STRABAG sp. z o.o.

Inwestycję realizuje samorząd wojewódzki. Aktywnie wspierają go jednak samorządy lokalne: powiat gostyński i gmina Gostyń i Piaski, które partycypowały w kosztach budowy łącznika.

- Po latach uzgodnień i przygotowań, przy uwzględnieniu gminnego i powiatowego finansowania i znaczącego wysiłku finansowego ze strony samorządu wojewódzkiego, fakt, że ta inwestycja jest realizowana, cieszy niewątpliwie – podsumowywał Marszałek Marek Woźniak. I dodawał, że obwodnica pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Docelowo  miałaby łączyć się z obwodnicą drogi krajowej nr 12, ale decyzje co do terminu powstania tego odcinka jeszcze nie zapadły w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Na placu budowy obecni byli także: Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Katarzyński, reprezentacja powiatu gostyńskiego: Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora, Członkowie Zarządu Powiatu Gostyńskiego Sebastian Czwojda i Szymon Jakubowski,  burmistrz Gostynia Jerzy Kulak, wójt gminy Piaski Wiesław Glapka, Senator Marian Poślednik, Andrzej Pospieszyński oraz przedstawiciele wykonawcy – firmy STRABAG Sp. z o.o.


Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies