Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Poniedziałek, 28 września 2020 roku

Posiedzenia komisji w październiku 2020 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

odbędzie się dnia 1 października 2020 r. o godz. 13:00

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr 3/20 z dnia 20 stycznia 2020 r.

5. Rozpatrzenie skargi na Panią Justynę Jaskulską Dyrektora SP ZOZ w Gostyniu.

6. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Brzezia w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Gostyń-Poniec.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycje

odbędzie się dnia 12 października 2020 r. o godz. 13:00

 

 

Cel posiedzenia:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ustalenie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie skargi na Panią Justynę Jaskulską Dyrektora SP ZOZ w Gostyniu.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies