Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 10 listopada 2020 roku

Prawie 1,3 mln złotych na wyposażenie centralnej sterylizatorni


Wojewoda Wielkopolski podpisał umowę z władzami powiatu gostyńskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia centralnej sterylizatorni dla SPZOZ w Gostyniu. Środki w wysokości 1 mln 276 tys. zł pochodzą z dotacji budżetu państwa, a kwota 319 tys. zł stanowi wkład powiatu gostyńskiego. Całość realizacji zadania ma wynieść 1 mln 596 tys. zł.

- To realizacja deklaracji premiera Mateusza Morawieckiego. Zastąpienie obecnej sterylizatorni na bloku operacyjnym szpitala nowoczesną, bezpieczniejszą oraz eliminującą ryzyko potencjalnych zakażeń szpitalnych jest konieczne z punktu widzenia poprawy efektywności dotychczas udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Inwestycja ma również wpływ na czas hospitalizacji pacjentów oraz wysokość kosztów leczenia - wyjaśnia Łukasz Mikołajczyk.

Przypomnijmy, że wyposażenie centralnej sterylizatorni pierwotnie sfinansowane miało zostać  ze środków własnych powiatu, jako koszt niekwalifikowalny unijnego projektu zakładającego budowę i wyposażenie nowego skrzydła w SPZOZ w Gostyniu. Z czasem okazało się, że istnieje możliwość pozyskania 80% wartości zadania w ramach mechanizmu 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Powiat gostyński przygotował stosowny wniosek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Deklarację o sfinansowaniu części kosztów tego zadania złożył już w lipcu w Gostyniu Pan Premier Mateusz Morawiecki.


Opracowanie/foto:  Starostwo Powiatowe w Gostyniu/Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies