Aktualności

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 10 lipca 2019 roku

Projekt „ZAKŁADAM FIRMĘ Z DOTACJĄ”


Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie oraz Jan Guss GWARANCJA Biuro Cunsultingowo-Handlowe w Poznaniu zapraszają do udziału w projekcie „ZAKŁADAM FIRMĘ Z DOTACJĄ”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Celem projektu jest utworzenie nowych, trwałych przedsiębiorstw powstałych dzięki zaktywizowaniu 45 osób w wieku od 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, o niskich kwalifikacjach,bezrobotnych, biernych zawodowo. Dzięki przeszkoleniu z zakresu zakładania własnej firmy zostanie udzielonych 36 dotacji bezzwrotnych i wsparcie pomostowe dla 36 firm.


W ramach projektu organizatorzy oferują: doradztwo zawodowe i psychologiczne (wrzesień 2019),szkolenie ABC przedsiębiorczości (październik 2019); wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w kwocie 23 000 zł (grudzień 2019), wsparcie pomostowe 1300 zł/m-c (od grudnia 2019) oraz pomoc szkoleniowo-doradczą (od listopada 2020).

Zainteresowani mogą kontaktować się Biurem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie pod adresem: ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno, tel. 65 529 56 56, mail: leszno@riph.pl


Opracowanie: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies