Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Środa, 31 stycznia 2024 roku

Posiedzenia komisji w lutym 2024 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się 6 lutego 2023 roku o godz. 11:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

 

Cel posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu Nr 38/23 z dnia 8 grudnia 2023 roku.
  5. Spotkanie z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz WIR w Gostyniu i omówienie kwestii dotyczących bieżących problemów rolnictwa w Powiecie Gostyńskim oraz przejęcia gruntów rolnych zaproponowanych rolnikom w powiecie gostyńskim.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska
/-/ Tomasz Skibicki

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies