Ogłoszenia

Fakty powiatowe facebook Youtube
Piątek, 29 grudnia 2023 roku

Posiedzenia komisji w styczniu 2024 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
odbędzie się 4 stycznia 2024 r. o godzinie 11:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.


Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Omówienie kwestii dotyczących planowanej budowy przez Wody Polskie zbiornika w Rokosowie w świetle toczących się w ostatnich tygodniach dyskusji.
5.    Wolne głosy i wnioski.
6.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

/-/ Tomasz Skibicki

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbędzie się 9 stycznia 2023 r. o godz. 11:30
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr 12/23 z dnia 9 marca 2023 r.
5.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2023 r.
6.    Wolne głosy i wnioski.
7.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

/-/ Piotr Kogut

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska odbędzie się 9 stycznia 2023 roku o godz. 12:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr 37/23 z dnia 23 listopada 2023 roku.
5.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2023 rok.
6.    Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2024 rok.
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

/-/ Tomasz Skibicki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się 11 stycznia 2023 roku o godz. 10:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2023 rok.
5.    Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2024 rok.
6.    Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gostyńskiego.
7.    Analiza planowanych wydatków bieżących na zadania dotyczące utrzymania dróg powiatowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania poboczy w pasach tych dróg oraz zapoznanie się z wynikami dokumentów dotyczących przeglądów obiektów mostowych.
8.    Wolne głosy i wnioski.
9.    Zakończenie.


Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

/-/ Sebastian Czwojda

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
odbędzie się 11 stycznia 2023 roku o godz. 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2023 rok.
5.    Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2024 rok.
6.    Wolne głosy i wnioski.
7.    Zakończenie.


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/ Mikołaj Rogala

Posiedzenie Komisji Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
odbędzie się 22 stycznia 2024 r. o godzinie 13:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr 69/23 z dnia 23 listopada 2023 r.
5.    Zaopiniowanie Sprawozdania z działalności Rady Społecznej przy SPZOZ w Gostyniu za 2023 r.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2023 rok.
7.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
8.    Wolne głosy i wnioski.
9.    Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji
Samorządowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

/-/ Mirosława Bigaj


Posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
odbędzie się 24 stycznia 2024 roku o godz. 15:00
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Cel posiedzenia:
1.    Otwarcie.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Ustalenie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr 58/23 z dnia 23 listopada 2023 r.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy DK nr 12 na odcinku Gostyń- Piaski".
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.
7.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2024-2032.
8.    Wolne głosy i wnioski.
9.    Zakończenie.


Przewodniczący Komisji
Budżetu, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

/-/ Sebastian Czwojda

 

Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies