Komunikaty

Fakty powiatowe facebook Youtube
Wtorek, 12 czerwca 2018 roku

Terytorialna Służba Wojskowa - trwa nabór


Trwa nabór do 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, w tym do 125 batalionu piechoty lekkiej w Lesznie. Będzie to pododdział realizujący zadania w regionie. Wojska Obrony Terytorialnej są nowym rodzajem  sił zbrojnych, który poza prowadzeniem działań militarnych ma również realizować inne zadania. Należą do nich między innymi ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja tych skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze, a także udział w zadaniach z dziedziny zarządzania kryzysowego. Ponadto Wojsko Obrony Terytorialnej współpracować będzie z elementami systemu obronnego państwa, w tym z wojewodami i organami samorządu terytorialnego.

Więcej informacji:

http://leszno.wku.wp.mil.pl/pl/1381.html


Strona powiat.gostyn.pl
korzysta z plików cookies